Υπ. Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Revision for “Υπ. Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας” created on 20 Ιανουαρίου, 2014 @ 13:14:13

Τίτλος
Υπ. Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Περιεχόμενο
Η κυβέρνηση Στέφ. Δραγούμη θέσπισε το 1910 το Νόμο ΓΨΚΔ’ (3724)/1910 «Περί συστάσεως Υπουργείου Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 159/04.05.1910). Για τη δημιουργία του νέου υπουργείου, που ήταν το πρώτο που προστέθηκε σε κυβερνητική σύνθεση μετά τα επτά αρχικά υπουργεία, αποσπάστηκαν αρμοδιότητες από το υπουργείο Εσωτερικών, το υπουργείο Εκκλησιαστικών &amp; Δημοσίου Εκπαιδεύσεως και το υπουργείο Οικονομικών. <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-geo-emp-vio/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
20 Ιανουαρίου, 2014 @ 13:14:13 iservices