Υπ. Γεωργίας

Revision for “Υπ. Γεωργίας” created on 20 Ιανουαρίου, 2014 @ 14:10:47

Τίτλος
Υπ. Γεωργίας
Περιεχόμενο
Η αναγκαιότητα ίδρυσης ξεχωριστού υπουργείου για τα γεωργικά θέματα προέκυψε από την πολιτική του Ελ. Βενιζέλου για την ανάπτυξη της Γεωργίας με κυριότερο μέτρο τον αναδασμό των μεγάλων τσιφλικιών. Το όνομα και η ιστορία του υπουργείου πέρασε από πολλές φάσεις: Το 1910 ιδρύθηκε ως υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας που σύντομα μετονομάστηκε σε υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-georgias/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
20 Ιανουαρίου, 2014 @ 14:10:47 iservices