Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Wikis > Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ιδρύθηκε από την κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με το Νόμο 1266/82 «Όργανα ασκήσεως νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/02.07.1982), με τον οποίο καταργήθηκε το υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το υπουργείο διατηρήθηκε μέχρι το 1985, όταν αποτέλεσε τμήμα του υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Περισσότερα…