Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Revision for “Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων” created on 24 Ιανουαρίου, 2014 @ 09:15:48

Τίτλος
Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Περιεχόμενο
Το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ιδρύθηκε από την κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με το Νόμο 1266/82 «Όργανα ασκήσεως νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/02.07.1982), με τον οποίο καταργήθηκε το υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το υπουργείο διατηρήθηκε μέχρι το 1985, όταν αποτέλεσε τμήμα του υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Περισσότερα...
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
24 Ιανουαρίου, 2014 @ 09:15:48 iservices