Υπ. Κοινωνικής Προνοίας & Αντιλήψεως

Wikis > Υπ. Κοινωνικής Προνοίας & Αντιλήψεως

Κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής στην εκτός Ελλάδας κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού λειτούργησε για μικρό χρονικό διάστημα το υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας & Αντιλήψεως, που γρήγορα μετονομάστηκε.

Περισσότερα…