Υπ. Κοινωνικής Προνοίας & Υγιεινής

Wikis > Υπ. Κοινωνικής Προνοίας & Υγιεινής

Η δικτατορική κυβέρνηση Κων. Κόλλια, αμέσως μετά την επικράτηση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, συγχώνευσε το υπουργείο Υγιεινής με το υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας και δημιούργησε το υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας & Υγιεινής. Το νέο υπουργείο θα καταργηθεί από την επόμενη δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου.

Περισσότερα…