Υπ. Κοινωνικής Προνοίας

Wikis > Υπ. Κοινωνικής Προνοίας

Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από την γερμανική κατοχή η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] μετονόμασε το υπουργείο Προνοίας & Κρατικής Αντιλήψεως σε υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας. Ο Α.Ν. 1671/51 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 33/28.01.1951) προσπάθησε να βάλει τέλος στους αλλεπάλληλους διαχωρισμούς και συγχωνεύσεις των υπουργείων Κοινωνικής Προνοίας και Υγιεινής. Προέβλεπε ότι: «Εις το Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας υπάγονται εφεξής πάσαι αι αρμοδιότητες αι μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος ασκούμεναι υπό των Υπουργών Κοινωνικής Προνοίας, Υγιεινής ως και Οικισμού και Ανοικοδομήσεως, καταργουμένων των Υπουργείων Υγιεινής και Οικισμού και Ανοικοδομήσεως ως αυτοτελών Υπουργείων».

Περισσότερα…