Υπ. Κοινωνικών Υπηρεσιών

Wikis > Υπ. Κοινωνικών Υπηρεσιών

Η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου ίδρυσε το υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το Ν.Δ. 1/1968 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 270/21.11.1968) εκτός από τους τομείς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας μετέφερε στο νέο υπουργείο και τις περί κοινωνικών ασφαλίσεων αρμοδιότητες που μέχρι τότε βρίσκονταν στα υπουργεία Εργασίας και Γεωργίας.

Περισσότερα…