Υπ. Κυβερνητικής Πολιτικής

Wikis > Υπ. Κυβερνητικής Πολιτικής

Το 1971, η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου με το Ν.Δ. 957/1971 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 166/25.08.1971) ίδρυσε το υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής σε αντικατάσταση του υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως, που κατάργησε. Το ιδρυτικό διάταγμα προέβλεπε ότι του υπουργείου «προΐσταται ο Πρωθυπουργός, επικουρούμενος, εν τη ανωτάτη διευθύνσει των εις το Υπουργείον υπαγομένων υπηρεσιών, υπό του Υπουργού Βοηθού τούτου».

Περισσότερα…