Υπ. Κυβερνητικής Πολιτικής

Revision for “Υπ. Κυβερνητικής Πολιτικής” created on 23 Ιανουαρίου, 2014 @ 14:29:56

Τίτλος
Υπ. Κυβερνητικής Πολιτικής
Περιεχόμενο
Το 1971, η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου με το Ν.Δ. 957/1971 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 166/25.08.1971) ίδρυσε το υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής σε αντικατάσταση του υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως, που κατάργησε. Το ιδρυτικό διάταγμα προέβλεπε ότι του υπουργείου «προΐσταται ο Πρωθυπουργός, επικουρούμενος, εν τη ανωτάτη διευθύνσει των εις το Υπουργείον υπαγομένων υπηρεσιών, υπό του Υπουργού Βοηθού τούτου». <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-kyvernitikis-politikis/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
23 Ιανουαρίου, 2014 @ 14:29:56 iservices