Υπ. Μακεδονίας – Θράκης

Wikis > Υπ. Μακεδονίας – Θράκης

Το 1988 είχε φουντώσει η σκοπιανή προπαγάνδα σχετικά με το όνομα «Μακεδονία». Και η αυστραλιανή κυβέρνηση είχε διατυπώσει ενστάσεις για τη λειτουργία μιας έκθεσης σχετικά με την ελληνικότητα της Μακεδονίας στην Αυστραλία. Αυτό έγινε αφορμή ο υπουργός Στ. Παπαθεμελής να προτείνει στον πρωθυπουργό Ανδρ. Παπανδρέου την αλλαγή του ονόματος του υπουργείου Βόρειας Ελλάδας. Ο πρωθυπουργός υιοθέτησε την πρόταση και με την Απόφαση Υ 704/1988 «Μετονομασία του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας σε Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης» (ΦΕΚ Β’ 575/19.08.1988) το υπουργείο μετονομάστηκε σε Μακεδονίας – Θράκης. Το Υπουργείο ως κύρια αποστολή του έχει την επιτελική άσκηση, ενεργοποίηση και εναρμόνιση της κυβερνητικής πολιτικής στην περιοχή αρμοδιότητάς του, δηλαδή στους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης.

Περισσότερα…