Υπ. Μεταφορών

Wikis > Υπ. Μεταφορών

Ο Α.Ν. 31/1944 «Περί ιδρύσεως Υπουργείου Μεταφορών και διαιρέσεως των Υπηρεσιών αυτού» (ΦΕΚ 20/20.11.1944), που θέσπισε η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α], περίγραφε τις αρμοδιότητες του νέου υπουργείου. Αναφορά σε υπουργείο Μεταφορών γινόταν, όμως, και στο Διάταγμα παραίτησης της τελευταίας εκτός Ελλάδας κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου [α].

Περισσότερα…