Υπ. Ναυτιλίας, Μεταφορών & Επικοινωνιών

Wikis > Υπ. Ναυτιλίας, Μεταφορών & Επικοινωνιών

Το 1971, η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου, με το Ν.Δ. 957/1971 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 166/25.08.1971) ένωσε το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με το υπουργείο Συγκοινωνιών και δημιούργησε το υπουργείο Ναυτιλίας, Μεταφορών & Επικοινωνιών. Η ενοποίηση αυτή ήταν τυπική, αφού, όσο το υπουργείο διατήρησε αυτή την ονομασία, διορίζονταν χωριστοί υφυπουργοί με τις αρμοδιότητες καθενός από τα ενοποιημένα υπουργεία.

Περισσότερα…