Υπ. Ναυτικών

Wikis > Υπ. Ναυτικών

Σαν ναυτική χώρα η Ελλάδα ήταν απαραίτητο να έχει ένα υπουργείο για τις ναυτικές υποθέσεις. Έτσι με το Διάταγμα της 03.04.1833 «Περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος της επί των Ναυτικών Γραμματείας της Επικρατείας» (ΦΕΚ 15/19.04.1833) ιδρύθηκε το υπουργείο Ναυτικών.

Περισσότερα…