Υπ. Ναυτικών

Revision for “Υπ. Ναυτικών” created on 20 Ιανουαρίου, 2014 @ 12:35:08 [Αυτόματη αποθήκευση]

Τίτλος
Υπ. Ναυτικών
Περιεχόμενο
Σαν ναυτική χώρα η Ελλάδα ήταν απαραίτητο να έχει ένα υπουργείο για τις ναυτικές υποθέσεις. Έτσι με το Διάταγμα της 03.04.1833 «Περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος της επί των Ναυτικών Γραμματείας της Επικρατείας» (ΦΕΚ 15/19.04.1833) ιδρύθηκε το υπουργείο Ναυτικών. <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-nautikon/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
20 Ιανουαρίου, 2014 @ 12:35:08 [Αυτόματη αποθήκευση] iservices
20 Ιανουαρίου, 2014 @ 12:35:01 iservices