Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου

Wikis > Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου

Η κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά με το Π.Δ. 85/21.06.2012, ίδρυσε το υπουργείο Ναυτιλίας που συγκροτήθηκε από υπηρεσίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με το Π.Δ. 94/17.07.2012 μετονομάστηκε σε υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Περισσότερα…