Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Wikis > Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Το 2009 με την 2876/07.10.2009 απόφαση του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου [β] μετονόμασε το υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων σε υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. Θέλοντας να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη δια βίου μάθηση τοποθέτησε σχετική αναφορά στο τίτλο του υπουργείου.

Περισσότερα…