Υπ. Πολιτικού Συντονισμού παρά τω Πρωθυπουργώ

Revision for “Υπ. Πολιτικού Συντονισμού παρά τω Πρωθυπουργώ” created on 23 Ιανουαρίου, 2014 @ 13:20:26

Τίτλος
Υπ. Πολιτικού Συντονισμού παρά τω Πρωθυπουργώ
Περιεχόμενο
Το 1945 η κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη ίδρυσε το υπουργείο Πολιτικού Συντονισμού παρά τω Πρωθυπουργώ θεσπίζοντας τον Α.Ν. 711/1945 «Περί συστάσεως Υπουργείου Πολιτικού Συντονισμού παρά τω Πρωθυπουργώ» (ΦΕΚ 296/08.12.1945). Ο πρώτος υπουργός, όμως, διορίστηκε έναν περίπου χρόνο αργότερα (24.11.1946) στην κυβέρνηση Κων. Τσαλδάρη. Στον ιδρυτικό Νόμο αναφερόταν λακωνικά: «Εις το Υπουργείον τούτο ανήκει ο Πολιτικός Συντονισμός του Κυβερνητικού Έργου και η εναμόρνισις της Νομοθετικής Πολιτικής της Κυβερνήσεως». <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-pol-syn-para-prothyp/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
23 Ιανουαρίου, 2014 @ 13:20:26 iservices