Υπ. Περιθάλψεως Οικογενειών Επιστράτων & Προσφύγων

Wikis > Υπ. Περιθάλψεως Οικογενειών Επιστράτων & Προσφύγων

Κατά την περίοδο του Εθνικού Διχασμού (1916 – 1917) η υπό τον Ελ. Βενιζέλο παράλληλη κυβέρνηση του κινήματος ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ στη Θεσσαλονίκη δημιούργησε το υπουργείο Περιθάλψεως Οικογενειών Επιστράτων & Προσφύγων για την ανακούφιση των προσφύγων και των οικογενειών όσων πολεμούσαν στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Περισσότερα…