Υπ. Περιθάλψεως Οικογενειών Επιστράτων & Προσφύγων

Revision for “Υπ. Περιθάλψεως Οικογενειών Επιστράτων & Προσφύγων” created on 20 Ιανουαρίου, 2014 @ 13:46:22

Τίτλος
Υπ. Περιθάλψεως Οικογενειών Επιστράτων & Προσφύγων
Περιεχόμενο
Κατά την περίοδο του Εθνικού Διχασμού (1916 – 1917) η υπό τον Ελ. Βενιζέλο παράλληλη κυβέρνηση του κινήματος ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ στη Θεσσαλονίκη δημιούργησε το υπουργείο Περιθάλψεως Οικογενειών Επιστράτων &amp; Προσφύγων για την ανακούφιση των προσφύγων και των οικογενειών όσων πολεμούσαν στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-perith-epist-prosf/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
20 Ιανουαρίου, 2014 @ 13:46:22 iservices