Υπ. Περιθάλψεως

Wikis > Υπ. Περιθάλψεως

Το 1917 η κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου στην Αθήνα πια μετά την περίοδο του Εθνικού Διχασμού ίδρυσε το υπουργείο Περιθάλψεως σαν συνέχεια του υπουργείου Περιθάλψεως Οικογενειών Επιστράτων και Προσφύγων, που είχε λειτουργήσει στην παράλληλη κυβέρνηση του κινήματος ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ στη Θεσσαλονίκη την εποχή του Διχασμού, με τον ίδιο σκοπό.

Περισσότερα…