Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημόσιων Έργων

Revision for “Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημόσιων Έργων” created on 24 Ιανουαρίου, 2014 @ 09:30:40

Τίτλος
Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημόσιων Έργων
Περιεχόμενο
Το καλοκαίρι του 1985, η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με το Νόμο 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/26.07.1985) ίδρυσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το υπουργείο προήλθε από τη συνένωση του υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού &amp; Περιβάλλοντος και του υπουργείου Δημοσίων Έργων. Το νέο υπουργείο, με την ένωση των δύο υπουργείων και ιδιαίτερα εκείνου των Δημοσίων Έργων, που αποτελούσε πια αυτοτελή Γενική Γραμματεία, απέκτησε ουσιαστική υπόσταση, παρ’ ό,τι – όπως και στον τίτλο του – δινόταν προτεραιότητα στο περιβάλλον και τη χωροταξία. <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-per-xorot-dimos-ergon/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
24 Ιανουαρίου, 2014 @ 09:30:40 iservices