Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Wikis > Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β], το 2009, κατάργησε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων και το υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών και δημιούργησε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρθηκαν από το καταργούμενο υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων ο τομέας του περιβάλλοντος, που για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία του προστέθηκε στον τίτλο του ο όρος κλιματική αλλαγή και από το υπουργείο Ανάπτυξης ο τομέας της ενέργειας.

Περισσότερα…