Υπ. Πολεμικού Εφοδιασμού

Wikis > Υπ. Πολεμικού Εφοδιασμού

Το υπουργείο Πολεμικού Εφοδιασμού λειτούργησε στη δεύτερη παράλληλη κυβέρνηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (Δ.Σ.Ε.) κατά την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου. Υπουργείο με την ίδια ονομασία δεν συναντάται σε επίσημη κυβέρνηση.

Περισσότερα…