Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού

Wikis > Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού

Το 2009 η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β], με το Π.Δ. 186/07.10.2009, συγχώνευσε το υπουργείο Πολιτισμού με το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και δημιούργησε το υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού. Έργο του υπουργείου ήταν η προστασία, η διάσωση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως επίσης η ανάπτυξη των τεχνών στην Ελλάδα για την περίοδο 2009-2012. Στη δομή του υπουργείου εντασσόταν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση ζητημάτων του ελληνικού αθλητισμού. Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του υπουργείου απαρτίζονταν από εφορείες αρχαιοτήτων, εφορείες νεοτέρων μνημείων και μουσεία σχηματίζοντας ευρύ δίκτυο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επιπλέον, ήταν αρμόδιο για όλα τα θέματα τουριστικής ανάπτυξης της χώρας.

Περισσότερα…