Υπ. Πολιτισμού & Επιστημών

Wikis > Υπ. Πολιτισμού & Επιστημών

Παρά τη μεγάλη της πολιτιστική κληρονομιά, η Ελλάδα απέκτησε ιδιαίτερο υπουργείο για πολιτιστικά θέματα μόλις το 1971. Η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου με το Ν.Δ. 957/1971 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 166/25.08.1971) ίδρυσε το υπουργείο Πολιτισμού & Επιστημών.

Περισσότερα…