Υπ. Πολιτισμού & Επιστημών

Revision for “Υπ. Πολιτισμού & Επιστημών” created on 23 Ιανουαρίου, 2014 @ 14:35:43

Τίτλος
Υπ. Πολιτισμού & Επιστημών
Περιεχόμενο
Παρά τη μεγάλη της πολιτιστική κληρονομιά, η Ελλάδα απέκτησε ιδιαίτερο υπουργείο για πολιτιστικά θέματα μόλις το 1971. Η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου με το Ν.Δ. 957/1971 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 166/25.08.1971) ίδρυσε το υπουργείο Πολιτισμού &amp; Επιστημών. <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-politismou-epistimon/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
23 Ιανουαρίου, 2014 @ 14:35:43 iservices