Υπ. Πολιτισμού

Wikis > Υπ. Πολιτισμού

Το 1985, η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με το Νόμο 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/26.07.1985) μετονόμασε το υπουργείο Πολιτισμού & Επιστημών σε υπουργείο Πολιτισμού. Ο Νόμος έκανε διάφορες αλλαγές στις αρμοδιότητες του υπουργείου. Στην εισηγητική του έκθεση διαβάζουμε: «Το Υπουργείο Πολιτισμού μετατρέπεται σε ολοκληρωμένο τομέα πολιτιστικής πολιτικής. Μεταφέρονται σ’ αυτό: από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης οι Γενικές Γραμματείες Απόδημου Ελληνισμού και Αθλητισμού και οι υπηρεσίες Νέας Γενιάς, που αναβαθμίζονται σε αυτοτλή Γενική Γραμματεία, και από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης».

Περισσότερα…