Υπ. Προγραμματισμού & Κυβερνητικής Πολιτικής

Wikis > Υπ. Προγραμματισμού & Κυβερνητικής Πολιτικής

Με το Ν.Δ. 1174/1972 «Περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ. 957/1971 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”» (ΦΕΚ 100/30.06.1972) η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου μετονόμασε το υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής, που είχε ιδρύσει πριν από έναν περίπου χρόνο, σε υπουργείο Προγραμματισμού & Κυβερνητικής Πολιτικής. Με τον νόμο αυτό καταργήθηκε και η θέση του υπουργού Βοηθού Πρωθυπουργού και οι αρμοδιότητες του μεταβιβάστηκαν σ’ έναν υπουργό Παρά τω Πρωθυπουργώ.

Περισσότερα…