Υπ. Προγραμματισμού & Κυβερνητικής Πολιτικής

Revision for “Υπ. Προγραμματισμού & Κυβερνητικής Πολιτικής” created on 23 Ιανουαρίου, 2014 @ 14:38:16

Τίτλος
Υπ. Προγραμματισμού & Κυβερνητικής Πολιτικής
Περιεχόμενο
Με το Ν.Δ. 1174/1972 «Περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ. 957/1971 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”» (ΦΕΚ 100/30.06.1972) η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου μετονόμασε το υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής, που είχε ιδρύσει πριν από έναν περίπου χρόνο, σε υπουργείο Προγραμματισμού &amp; Κυβερνητικής Πολιτικής. Με τον νόμο αυτό καταργήθηκε και η θέση του υπουργού Βοηθού Πρωθυπουργού και οι αρμοδιότητες του μεταβιβάστηκαν σ’ έναν υπουργό Παρά τω Πρωθυπουργώ. <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-progr-kyv-politikis/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
23 Ιανουαρίου, 2014 @ 14:38:16 iservices