Υπ. Σιδηροδρόμων & Αυτοκινήτων

Wikis > Υπ. Σιδηροδρόμων & Αυτοκινήτων

Στην τελευταία ελληνική κυβέρνηση στο εξωτερικό (Γ. Παπανδρέου [α]) εμφανίζεται το υπουργείο Σιδηροδρόμων & Αυτοκινήτων, χωρίς να είχε δημοσιευτεί ιδρυτικός νόμος. Ήταν, μάλλον, συνέχεια του προκατοχικού υπουργείου Σιδηροδρόμων και σύντομα μετονομάστηκε σε υπουργείο Μεταφορών.

Περισσότερα…