Υπ. Σιδηροδρόμων

Wikis > Υπ. Σιδηροδρόμων

Το δικτατορικό καθεστώς του Ι. Μεταξά θέσπισε τον Α.Ν. 3/1936 «Περί Ιδρύσεως Υπουργείου Σιδηροδρόμων» (ΦΕΚ 343/12.08.1936) και ίδρυσε το υπουργείο Σιδηροδρόμων αποσπώντας την ομώνυμη Γενική Διεύθυνση από το υπουργείο Συγκοινωνίας.

Περισσότερα…