Υπ. Σιδηροδρόμων

Revision for “Υπ. Σιδηροδρόμων” created on 23 Ιανουαρίου, 2014 @ 09:50:05

Τίτλος
Υπ. Σιδηροδρόμων
Περιεχόμενο
Το δικτατορικό καθεστώς του Ι. Μεταξά θέσπισε τον Α.Ν. 3/1936 «Περί Ιδρύσεως Υπουργείου Σιδηροδρόμων» (ΦΕΚ 343/12.08.1936) και ίδρυσε το υπουργείο Σιδηροδρόμων αποσπώντας την ομώνυμη Γενική Διεύθυνση από το υπουργείο Συγκοινωνίας. <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-sidirodromon/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
23 Ιανουαρίου, 2014 @ 09:50:05 iservices