Υπ. Στρατιωτικών

Wikis > Υπ. Στρατιωτικών

Είναι αυτονόητο το απαραίτητο του υπουργείου Στρατιωτικών στην μετεπαναστατική Ελλάδα. Το ιδρυτικό Διάταγμα της 03.04.1833 «Περί σχηματισμού και της αρμοδιότητος της επί των Στρατιωτικών Γραμματείας» (ΦΕΚ 14/13.04.1833).

Περισσότερα…