Υπ. Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων

Wikis > Υπ. Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων

Τον Δεκέμβριο του 1954, η κυβέρνηση Αλ. Παπάγου με το Νόμο 3076/1954 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1671/51 “Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”» (ΦΕΚ 300/14.12. 1954) συνένωσε το υπουργείο Συγκοινωνιών και το υπουργείο Δημοσίων Έργων. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς ως εύνοια στον τότε υπουργό Δημοσίων Έργων Κων. Καραμανλή [α], ώστε να αποκτήσει περισσότερες αρμοδιότητες.

Περισσότερα…