Υπ. Συντονισμού & Προγραμματισμού

Revision for “Υπ. Συντονισμού & Προγραμματισμού” created on 23 Ιανουαρίου, 2014 @ 14:47:56

Τίτλος
Υπ. Συντονισμού & Προγραμματισμού
Περιεχόμενο
Το 1973, η δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη ίδρυσε το υπουργείο Συντονισμού &amp; Προγραμματισμού, που έγινε ο κεντρικός επιτελικός φορέας της κυβέρνησης. Το ιδρυτικό Ν.Δ. 175/1973 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 230/24.09.1973) προέβλεπε για το υπουργείο: «Εισηγείται την χάραξιν των γενικών κατευθύνσεων της κυβερνητικής πολιτικής και καταρτίζει τα σχέδια και τα προγράμματα κυβερνητικής δράσεως δια την εν γένει ανάπτυξιν της χώρας επί εθνικής και περιφερειακής κλίμακος. <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-syntonismou-programmatismou/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
23 Ιανουαρίου, 2014 @ 14:47:56 iservices