Υπ. Συντονισμού

Wikis > Υπ. Συντονισμού

Μετά την απελευθέρωση από τη γερμανική κατοχή, η χώρα είχε ανάγκη από ανασυγκρότηση. Και θα έπρεπε να συντονιστούν όλα τα συναρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες για τη ταχύτερη επίτευξη αυτού του σκοπού. Μετά το ολιγόμηνο εγχείρημα του υπουργείου Ανασυγκροτήσεως, ιδρύθηκε από την κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη το υπουργείο Συντονισμού. Ο Α.Ν. «Περί συστάσεως Υπουργείου Συντονισμού» (ΦΕΚ 298/11.12.1945) ανέφερε: «Προς τον σκοπόν της ταχυτέρας ανασυγκροτήσεως της παραγωγής και της τακτοποιήσεως των Δημοσίων Οικονομικών και του Εθνικού Νομίσματος, συνιστάται Υπουργείον Συντονισμού υπό Υπουργόν – Αντιπρόεδρον της Κυβερνήσεως.

Περισσότερα…