Υπ. Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων

Revision for “Υπ. Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων” created on 20 Ιανουαρίου, 2014 @ 14:38:08

Τίτλος
Υπ. Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
Περιεχόμενο
Το 1922, η κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη απέσπασε τη διεύθυνση Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων, Τηλεφώνων και με το Νόμο 2762/1922 «Περί συστάσεως Υπουργείου Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων» (ΦΕΚ 69) ίδρυσε αυτοτελές υπουργείο. Η de facto κυβέρνηση Στυλ. Γονατά κατάργησε το υπουργείο με το Ν.Δ. της 14ης Μαρτίου 1923 «Περί καταργήσεως του Υπουργείου των Τ.Τ.Τ.» (ΦΕΚ 70/16.03.1923). <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-tax-tilegr-til/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
20 Ιανουαρίου, 2014 @ 14:38:08 iservices