Υπ. Τουρισμού

Wikis > Υπ. Τουρισμού

Για πρώτη φορά γίνεται αναφορά σε θέματα Τουρισμού το 1910 με τη σύσταση του υπουργείου Γεωργίας, Βιομηχανίας & Εμπορίου. Το 1936 δημιουργήθηκε το αυτοτελές υφυπουργείο Τύπου & Τουρισμού, που λειτούργησε μέχρι το 1941 και για μικρό χρονικό διάστημα στη κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού στο εξωτερικό για να μεταφερθούν οι αρμοδιότητές του στο υπουργείο Εξωτερικών. Αργότερα, οι αρμοδιότητες πέρασαν στο υπουργείο Προεδρίας και 1985 στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Περισσότερα…