Υπ. Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Wikis > Υπ. Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Το καλοκαίρι του 1994 η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με το Π.Δ. 181/94 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 116/07.07.1994) ίδρυσε το υπουργείο Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αποσπώντας τη Γενική Γραμματεία Τύπου & Πληροφοριών από το υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, που λίγο αργότερα καταργήθηκε. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που μέχρι τότε ήταν υφυπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης αναβαθμίστηκε σε υπουργό.

Περισσότερα…