Υπ. Τύπου και Διαφωτίσεως

Wikis > Υπ. Τύπου και Διαφωτίσεως

Μετά την Απελευθέρωση της χώρας από τη γερμανική κατοχή, η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] με την υπ’ αριθ. 2 Συντακτική Πράξη «Περί συστάσεως Υφυπουργείου Τύπου και Διαφωτίσεως» (ΦΕΚ 29/01.12. 1944) ίδρυσε ανεξάρτητο Υφυπουργείο Τύπου & Διαφωτίσεως. Στο ιδρυτικό νομοθέτημα αναφερόταν: «Αρμοδιότης του Υφυπουργείου είναι η διαφώτησις της Δημοσίας Γνώμης τόσον του εσωτερικού όσον και του εξωτερικού επί παντός ζητήματος σχέσιν έχοντος με την πολιτικήν, κοινωνικήν, πνευματικήν και οικονομικήν ζωήν του Ελληνικού Λαού και την ανύψωσιν της στάθμης του πολιτισμού του, επιτυγχανομένων δια της παροχής παντός σχετικού στοιχείου εις τον Ξένον Τύπον, της συνεχούς παρακολουθήσεως τούτου, και του Ελληνικού Τύπου, του Θεάτρου, του Κινηματογράφου, των Ραδιοφωνικών εκπομπών, ως και παντός άλλου μέσου δυναμένου να συντελέση εις τους ανωτέρω σκοπούς».

Περισσότερα…