Υπ. Τύπου και Πληροφοριών

Wikis > Υπ. Τύπου και Πληροφοριών

Η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] στο Κάιρο με τον Α.Ν. 3269/1944 «Περί συστάσεως Υπουργείου Τύπου και Πληροφοριών» (ΦΕΚ 20/07.06.1944) ίδρυσε ξεχωριστό υπουργείο Τύπου και Πληροφοριών, που: «Εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου τούτου υπάγονται όλα τα ζητήματα τα αναφερόμενα εις τον Τύπον εν γένει ως και την συγκέντρωσιν και παροχήν πληροφοριών και τον εν γένει διαφωτισμόν της ελληνικής και της ξένης κοινής γνώμης».

Περισσότερα…