Υφ. Τύπου και Τουρισμού

Wikis > Υφ. Τύπου και Τουρισμού

Η δικτατορική κυβέρνηση Ι. Μεταξά, αμέσως σχεδόν με την εγκαθίδρυση του καθεστώτος, θέσπισε τον Α.Ν. 45/1936 «Περί συστάσεως Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού» (ΦΕΚ 379/31.08.1936). Στον ιδρυτικό Α.Ν. αναφερόταν: «Συνιστάται παρά τω Υπουργείω των Εξωτερικών Υφυπουργείον Τύπου και Τουρισμού».

Περισσότερα…