Υφ. Τύπου και Τουρισμού

Revision for “Υφ. Τύπου και Τουρισμού” created on 23 Ιανουαρίου, 2014 @ 10:07:05

Τίτλος
Υφ. Τύπου και Τουρισμού
Περιεχόμενο
Η δικτατορική κυβέρνηση Ι. Μεταξά, αμέσως σχεδόν με την εγκαθίδρυση του καθεστώτος, θέσπισε τον Α.Ν. 45/1936 «Περί συστάσεως Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού» (ΦΕΚ 379/31.08.1936). Στον ιδρυτικό Α.Ν. αναφερόταν: «Συνιστάται παρά τω Υπουργείω των Εξωτερικών Υφυπουργείον Τύπου και Τουρισμού». <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yf-typou-tourismou/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
23 Ιανουαρίου, 2014 @ 10:07:05 iservices