Υπ. Βασιλικού Οίκου Εξωτερικών

Wikis > Υπ. Βασιλικού Οίκου Εξωτερικών

Την 3 Απριλίου του 1833 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Διάταγμα «Περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος της επί του Βασιλικού Οίκου και των Εξωτερικών Γραμματείας της Επικρατείας» [ΦΕΚ 13/10.04.1833]. Από τον τίτλο φαίνεται ότι δινόταν μεγαλύτερη σημασία στο θέματα του Βασιλικού Οίκου παρά σ’ εκείνα των εξωτερικών σχέσεων του κράτους.

Περισσότερα…