Υπ. Βασιλικού Οίκου Εξωτερικών

Revision for “Υπ. Βασιλικού Οίκου Εξωτερικών” created on 20 Ιανουαρίου, 2014 @ 12:12:21

Τίτλος
Υπ. Βασιλικού Οίκου Εξωτερικών
Περιεχόμενο
Την 3 Απριλίου του 1833 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Διάταγμα «Περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος της επί του Βασιλικού Οίκου και των Εξωτερικών Γραμματείας της Επικρατείας» [ΦΕΚ 13/10.04.1833]. Από τον τίτλο φαίνεται ότι δινόταν μεγαλύτερη σημασία στο θέματα του Βασιλικού Οίκου παρά σ’ εκείνα των εξωτερικών σχέσεων του κράτους. <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-vas-oik-exot/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
20 Ιανουαρίου, 2014 @ 12:12:21 iservices
20 Ιανουαρίου, 2014 @ 12:11:39 [Αυτόματη αποθήκευση] iservices
20 Ιανουαρίου, 2014 @ 11:38:01 iservices