Υπ. Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας

Revision for “Υπ. Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας” created on 24 Ιανουαρίου, 2014 @ 09:22:38

Τίτλος
Υπ. Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας
Περιεχόμενο
Το 1985, η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με το Νόμο 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/26.07.1985) ένωσε το υπουργείο Ενέργειας &amp; Φυσικών Πόρων με το υπουργείο Έρευνας &amp; Τεχνολογίας και δημιούργησε το υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας &amp; Τεχνολογίας. <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-viom-energ-texnologias/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
24 Ιανουαρίου, 2014 @ 09:22:38 iservices