Υπ. Βιομηχανίας & Ενέργειας

Wikis > Υπ. Βιομηχανίας & Ενέργειας

Η δικτατορική κυβέρνηση Αδ. Ανδρουτσόπουλου ένωσε το υπουργείο Βιομηχανίας με το υπουργείο Ενέργειας και δημιούργησε το υπουργείο Βιομηχανίας & Ενέργειας. Τυπικά το υπουργείο ιδρύθηκε με το Νόμο 400/1976 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 203/03 08.1976) για να διατηρηθεί μέχρι το 1982. Το 1982, από το υπουργείο Βιομηχανίας & Ενέργειας η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου δημιούργησε δύο νέα υπουργεία: το υπουργείο Ενέργειας & Φυσικών Πόρων και το υπουργείο Έρευνας & Τεχνολογίας.

Περισσότερα…