Υπ. Βοηθός Πρωθυπουργού

Wikis > Υπ. Βοηθός Πρωθυπουργού

Το 1971, η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου ίδρυσε το υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής. Το ιδρυτικό του Διάταγμα Ν.Δ. 957/1971 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 166/25.08. 1971) προέβλεπε ότι στο υπουργείο προΐστατο ο Πρωθυπουργός «…επικουρούμενος, εν τη ανωτάτη διευθύνσει των εις το Υπουργείον υπαγομένων υπηρεσιών, υπό του Υπουργού Βοηθού τούτου».

Περισσότερα…