Υπ. Βοηθός Πρωθυπουργού

Revision for “Υπ. Βοηθός Πρωθυπουργού” created on 23 Ιανουαρίου, 2014 @ 14:27:55 [Αυτόματη αποθήκευση]

Τίτλος
Υπ. Βοηθός Πρωθυπουργού
Περιεχόμενο
Το 1971, η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου ίδρυσε το υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής. Το ιδρυτικό του Διάταγμα Ν.Δ. 957/1971 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 166/25.08. 1971) προέβλεπε ότι στο υπουργείο προΐστατο ο Πρωθυπουργός «...επικουρούμενος, εν τη ανωτάτη διευθύνσει των εις το Υπουργείον υπαγομένων υπηρεσιών, υπό του Υπουργού Βοηθού τούτου». <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/voithos-prothyp/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
23 Ιανουαρίου, 2014 @ 14:27:55 [Αυτόματη αποθήκευση] iservices
23 Ιανουαρίου, 2014 @ 14:27:48 iservices